Wij leren je kind dat de wereld groter is dan school en thuis. Kom bij ons langs en kijk mee!

14

enthousiaste meesters en juffen zijn er voor je kind

120

kinderen spelen elke dag buiten

3

dagen van de week zijn fruitdagen

4

kleuren hebben de petten van de Kanjertraining

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die liever naar overeenkomsten dan verschillen kijken

Pas op, ik moet naar de 5.

"Fijn dat mijn kind met bewegingen mag leren."

Leren met concreet materiaal

"Nu snap ik het, dit is de mooiste dag van mijn leven."

Leesplezier

"Lezen is leuk, samen lezen is nog leuker."

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Meridiaan werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hier achter als ze hun kind inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven. Ouders zijn van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkracht.

Ouderraad

De Ouderraad is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school. Bijvoorbeeld; schoolreisjes, sportdag, feesten etc. Verder beheert de OR de vrijwillige ouderbijdrage. De OR komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure. Zij heeft instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanuit groep 5 tot en met groep 8.
We praten over schoolzaken en regelen activiteiten. We zitten vier keer per jaar bij elkaar en eventueel vaker als er specifieke zaken zijn die we willen of moeten bespreken.

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Groep 1-2A

Vorig jaar, aan het eind hadden we best een grote groep omdat er steeds nieuwe kinderen kwamen. Nu zijn we met minder en gaan we met juf Lenneke en juf Marloes spelen en werken. Natuurlijk werken we samen met de kinderen van de andere kleutergroep, we hebben dezelfde thema's

Er gebeurt van alles in onze  groep.

Samen met juf Karina keken we in de zandbak naar een beverburcht, daarna ging het over hoe de dieren leven. Er kwam ook een circustent in de hal, toen waren we allemaal clowntjes of paarden in de piste. De circustent ging weg en de huishoek werd bakkerij. Allemaal de koksmuts op en samen bedenken wat de bakker allemaal doet. 

Groep 1-2B

Vorig jaar, aan het eind hadden we best een grote groep omdat er steeds nieuwe kinderen kwamen. Nu zijn we met minder en gaan we met juf Clairette en juf Karina spelen en werken. Natuurlijk werken we samen met de kinderen van de andere kleutergroep, we hebben dezelfde thema's

Er gebeurt van alles in onze  groep.

Samen met juf Karina keken we in de zandbak naar een beverburcht, daarna ging het over hoe de dieren leven. Er kwam ook een circustent in de hal, toen waren we allemaal clowntjes of paarden in de piste. De circustent ging weg en de huishoek werd bakkerij. Allemaal de koksmuts op en samen bedenken wat de bakker allemaal doet. Groep 3-4

Zie ons! Vorig jaar waren waren we nog met elkaar groep 2/3, nu ineens groep 3/4. De kinderen van groep 3 hebben vorig jaar al een beetje stiekem meegeluisterd bij het leren lezen. Dat ging gewoon vanzelf, onder het spelen. Nu gaan ze voor 'echie' en kunnen ze straks allemaal lezen. Onze juf Ellen is ook een beetje nieuw, niet op school, maar wel in groep 3. 

De kinderen van  groep 4 kunnen al lezen en gaan nu door met een nieuwe taal- en rekenmethode. Dat wordt best hard werken! 

Weet je wat handig is? Dat we 3 dagen in de week nòg een juf in de klas hebben om ons te helpen. Dat zijn juf Karina en juf Laura. Hebben jullie ons al eens buiten zien rennen? We zijn dan niet aan het spelen, maar spelend aan het leren. Onze juf maakt soms een spel om ons de categorieën van spelling te leren. We moeten dan met de woordkaartjes naar het goede plekje rennen. We doen ook andere ren- en loopspellen met taal en rekenopdrachten. Leuk hoor, lekker buiten en toch leren.Groep 5

Wij zijn groep 5. De sportiefste klas van de school, weet je waarom? Elke dag rennen we samen met onze meester een rondje om de school. Dat hebben we in groep 4 al vaak gedaan, want toen hadden we ook meester Bjorge. Na de vakantie moesten we weer even wennen en haalden we het niet, moesten we onderweg een stukje gewoon lopen. Maar nu hebben we het al zo vaak gedaan dat we allemaal in 10 minuten terug zijn. Dan kunnen we er weer tegen, uitleg van meester en daarna aan het werk met onze nieuwe taal- en rekenboeken. 

We mogen ook werken in het moestuintje bij onze klas. We hebben al spinazie, sla, snijbietjes en worteltjes uit ons tuintje geproefd.

Als we werken aan een thema van Blink, of als meester een raadsel van Grej of the day doet, voelen we ons al een beetje bovenbouw!Groep 6-7

Wij van groep 6 zijn al heel lang samen met de kinderen van groep 7. Vorig jaar waren we nog 5/6 , nu ineens 6/7! We zijn nu helemaal echt bovenbouwgroep. We krijgen vaak een raadsel van meester Michel, los het maar eens op! 'Reusachtige vrouw viert de vrijheid' of 'De beroemdste gevangene ter wereld'. We zoeken naar de oplossing, mogen het zelfs thuis vragen. Het gaat vaak over iets van geschiedenis of aardrijkskunde. 

Alles wat wij, kinderen van groep 7, geleerd hebben in de andere groepen, moeten we nu gaan toepassen in groep 7. Best moeilijk hoor. Gelukkig heeft onze meester veel rekenspelletjes waarmee we breuken, procenten en kommagetallen kunnen oefenen.   Groep 8

Zo, dit is groep 8!

Wij zijn de oudsten van de school, dat zie je zo. Dit schooljaar kiezen we een school voor voortgezet onderwijs, spannend hoor! Met elkaar gaan we scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken en horen we van meester Raimond hoe dat straks allemaal moet. We willen eigenlijk ook best nog een jaartje blijven om nog vaker samen te kunnen werken op het leerplein. 

We hebben ook nog musical en kamp en alle dingen die horen bij groep 8, we zijn nu echt bezig aan het laatste jaar basisschool.Nieuwkomersklas (NKK)

We stellen ons voor:

 

De Nieuwkomersklas is een bijzondere klas op De Meridiaan. In onze groep komen kinderen niet allemaal uit Medemblik maar ook uit de dorpen in de buurt. We zijn allemaal nog niet zo lang in Nederland en we spreken nog niet of nauwelijks  Nederlands. De kinderen in onze klas zijn 6 tot ongeveer 12 jaar.

 De juffen van de Nieuwkomersklas leren ons Nederlands en leren ons van alles over de Nederlandse cultuur.  

Ook krijgen de we les in lezen, schrijven, rekenen, spelling, bewegingsonderwijs en creatieve vakken. 

Na ongeveer een jaar gaan we naar een 'gewone' klas. Wie in Medemblik woont, blijft op De Meridiaan en wie ergens anders woont, kan dan naar de school vlak bij huis.

Er gebeurt van alles in onze klas, we komen uit veel verschillende landen en spreken allemaal een andere taal. De afspraak is wel dat we in de klas Nederlands praten, best moeilijk in het begin!