OBS De Meridiaan | Schuitevoerderslaan 18 | 1671 JZ Medemblik
International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum

IPC is een geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vorming en alle expressievakken.

De leerstof wordt in aansprekende thema’s (units) aangeboden. Een unit duurt tussen de 6 en 9 weken, waarbij de thema’s vanuit de verschillende vakgebieden worden belicht. Op deze manier wordt de onderlinge samenhang tussen de verschillende vakgebieden duidelijk gemaakt. Leerlingen kunnen zo nieuwe kennis veel beter verbinden aan kennis die ze al hebben. Hierdoor zullen zij die kennis zich ook beter eigen maken. Projectmatig werken, vergroot bovendien de betrokkenheid van leerlingen.

De uitgangspunten van IPC zijn:

  • zelfontdekkend leren.
  • uitgaan van meervoudige intelligenties en coöperatieve werkvormen. Het stimuleren van vaardigheden als informatie      zoeken, onderzoeken en presenteren heeft, naast het opdoen van kennis, een belangrijke plaats.
  • leerdoelen worden steeds per vakgebied geformuleerd en zijn altijd duidelijk in de klas zichtbaar. De onderwijsdoelen zijn door de Onderwijsinspectie gecontroleerd en voldoen aan de kerndoelen.
  • sterke internationale insteek. In ieder unit is aandacht voor internationaal begrip. Leerlingen worden zich bewust van      overeenkomsten en verschillen tussen volkeren en landen op de wereld. De Meridiaan heet toch niet voor niets “de wereldschool”?!

Alle units hebben dezelfde structuur. Ieder thema begint met een leuke startactiviteit waarbij de kinderen enthousiast worden gemaakt voor het thema. Daarna volgt de kennisoogst, waarbij we in kaart brengen wat de kinderen al weten, denken te weten en vooral wat ze nog willen leren over dit thema. De leerdoelen worden in heldere (kinder)taal aan de kinderen uitgelegd. De kinderen gaan dan aan de slag met de onderzoeks-, en verwerkingsactiviteiten waarmee ze zich verder ontwikkelen in de beoogde leerdoelen. In de klas is steeds zichtbaar aan welke leerdoelen gewerkt wordt en hangen de resultaten van de kinderen.

Bij de kleuters is onze methode “Kleuterplein” een prima voorloper op IPC.

In groep 3 start IPC in de loop van het schooljaar; we willen namelijk eerst nadrukkelijk het aanvankelijk lezen en rekenen een goede basis geven.

Tijdens de afsluiting van een unit laten de leerlingen (aan elkaar of aan ouders) zien wat ze geleerd hebben en volgt er vaak nog een laatste, feestelijke activiteit.

In praktijk gaan we ’s ochtends voornamelijk met de basisvakken taal , lezen en rekenen aan het werk en zijn de middagen in principe voor IPC bedoeld.

Wij hebben ongelooflijk veel zin “de Meridiaan” niet alleen met een mooi gebouw maar ook met een klinkend, onderscheidend, uitdagend, vernieuwend en goed onderwijsaanbod op de kaart te zetten!

“De Meridiaan” een échte wereldschool!

 

IPC: great learning, great teaching, great fun!  

Team

Groepsindeling 2017 - 2018

 

Groep 1/2: Anneke van Scheijen en Bernadette Videler

Groep 3: Karina Konijn

Groep 4/5: Ellen Pronk

Groep 6/7: Yvonne Timmerman en Ellen de Vries

Groep 8: Michel Bijma ...

Leerlingenraad

Op de Meridiaan werken we met een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen van de groepen 4 tot en met 8.

 

De leerlingenraad komt eens per maand, op de eerste maandag van de maand bij elkaar. Op de agend ...

International Primary Curriculum (IPC)

International Primary Curriculum

IPC is een geïntegreerde aanpak van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, techniek, ICT, maatschappelijke vorming en alle expressievakken.

De leersto ...

Overblijven

Onze leerlingen komen uit alle wijken van Medemblik. Omdat we een korte middagpauze hebben, vinden we een goede overblijfregeling noodzakelijk. Het overblijven vindt plaats onder toezicht van Kinderdagverblijf De Speelhaven, deze zit in hetze ...

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.